یکشنبه, 14 جولای, 2024

حقوق بشر

محیط زیست

ترکمن صحرا دراسارت فاجعه طبیعی و نیازمند یاری هموطنان
ایران بطرف فاجعه عمومی آب میرود

ایران تا "فاجعه عمومی آب" پنج سال بیشتر فاصله ندارد   دویچه وئله 03/01/2019 :  همایش ملی مدیریت آب درشرق...

تاریخ

زنان

  • انه غۇشغوسئ

    💞انه غۇشغوسئ 💞 ماخمال صَحرام سن بۇلوپ، باهار مانگا باقاندا، هۇولوقمادئم هیچ زادا، سن بار دیییپ جاهاندا. 🌸 ائرسارادئ...

  • پوشش زنان ترکمن: امید بایندری مقدم

    اشاره: لباس زنان ترکمن سرشار از تنوع و زیبایی است و برای هر دوره سنی نوع پوشش متفاوت است. کلاهی که دختران ترکمن بر...

کتاب و مقالات

اسناد و مدارک