یکشنبه, 19 می, 2024

بیانیه؛ حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم

بیانیه؛ حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم

بیانیه سازمان فرهنگی وسیاسی ترکمنصحرا در رابطه با صدور حکم اعدام برای توماج صالحی حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم موجی از اعتراضات گسترده‌ ایرانی ها به صدور حکم اعدام برای خواننده معترض توماج صالحی، از جانب دادگاه انقلاب اصفهان به...
Read more
توضیحی بسخنرانی در کنفرانس روزجهانی زبان مادری

توضیحی بسخنرانی در کنفرانس روزجهانی زبان مادری

نقش کنگره مغان در تحول فرهنگی ایران و منطقه  دربخش فرهنگی وهنری کنفرانس “کثرت زبانی، چالشها وفرصتها” در17 فوریه 2024 درشهرکلن بمناسبت روزجهانی زبان مادری، ده دقیقه وقت دادند. منهم دوشعر یکی از ماغتیم قلی با عنوان “اوغلیم- آزادیم ” ودیگری شعر “پیغام” احم...
Read more
کنفرانس روز جهانی زبان مادری ۱۴۰۲؛ سخنرانی یوسف کر

کنفرانس روز جهانی زبان مادری ۱۴۰۲؛ سخنرانی یوسف کر

https://youtu.be/QfkeJ0N0fIQ ‍"دربخش فرهنگی وهنری کنفرانس "کثرت زبانی، چالشها وفرصتها" در17 فوریه 2024 درشهرکلن بمناسبت روزجهانی زبان مادری، ده دقیقه وقت دادند. منهم دوشعر یکی از ماغتیم قلی با عنوان "اوغلیم- آزادیم " ودیگری شعر "پیغام" احمد شاملو به ماغتیمقلی را برگزیدم. ولی ضرورت آشنا نمودن با ماغتیمفل...
Read more
هرگونی نگیز نوروز بولسین!

هرگونی نگیز نوروز بولسین!

گنج گتیریجی نوروز بایرامی و«خاتین، یاشام، ارکینلیک» حرکتی نینگ ینگیش اوُمیدینا! حوُرماتلی ایلدشلر و واطانداشلار! اوًمید بریجی نوروزینگ گلیپ یتمه گی ، اؤنگه آردیم آتجاق اویتگه شیک طبیغات دا ینه بیر یازینگ باشلانغیجینی بارینگیزا توئیس یورئکدن قوتلاپ تبریک آیتیاریس! طبیعت ینگ اؤزگرمگی بیلن نوروزینگ یتیپ گل...
Read more
«سوزن‌دوزی ترکمن» ثبت جهانی شد

«سوزن‌دوزی ترکمن» ثبت جهانی شد

🔹سوزن‌دوزی ترکمن (ترکمن‌دوزی) مشترک به نام ایران و ترکمنستان در یونسکو ثبت جهانی شد. 🔹همچنین پرونده چند ملیتی «پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی» به نام ایران، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در یونسکو ثبت شد و به این ترتیب، شمار میراث ناملموس ایران در فهرست...
Read more