یکشنبه, 19 می, 2024

12 ژانویه، سالروز شکست مقاومت ملی و تاریخی گوگ دپه

12 ژانویه، سالروز شکست مقاومت ملی و تاریخی گوگ دپه

Maschad Gesseljay روز دوازدهم ژانویه . روز شکست مقاومت ملی و تاریخی تورکمنها در جنگ نابرابر در مقابل روسهاست . صد سال از اون تاریخ میگذرد . و امروز هم در قلب تورکمن صحرای خودمان این جنگ خونین تکرار شد و یک بار دیگر این پایامای تاریخی نسل گوگ دپه ایها توسط فرزندان تورکمن در گنبد تاریخی شد . روزهای مقاومت ملی تورکمنها در مقابل دیو جماران . خود حکایت دیگری دارد که توسط نسل گوگ دپه ایها نوشته خواهد شد

 

About The Author

امید بایندری هستم، کنشگر حقوق تورکمن

Related posts