یکشنبه, 19 می, 2024

«سوزن‌دوزی ترکمن» ثبت جهانی شد

🔹سوزن‌دوزی ترکمن (ترکمن‌دوزی) مشترک به نام ایران و ترکمنستان در یونسکو ثبت جهانی شد.

🔹همچنین پرونده چند ملیتی «پرورش کرم ابریشم و تولید سنتی ابریشم برای بافندگی» به نام ایران، افغانستان، آذربایجان، ترکیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در یونسکو ثبت شد و به این ترتیب، شمار میراث ناملموس ایران در فهرست یونسکو به عدد ۲۱ رسید.

isna.ir/xdMRVY
@isna94

About The Author

امید بایندری هستم، کنشگر حقوق تورکمن

Related posts