یکشنبه, 19 می, 2024

بیانیه؛ حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم

بیانیه سازمان فرهنگی وسیاسی ترکمنصحرا در رابطه با صدور حکم اعدام برای توماج صالحی

حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی را محکوم می کنیم

موجی از اعتراضات گسترده‌ ایرانی ها به صدور حکم اعدام برای خواننده معترض توماج صالحی، از جانب دادگاه انقلاب اصفهان به راه افتاده است. هموطنان معترض مان در سراسر جهان با حمایت معترضین جامعه مدنی کشورهای جهان به راه افتادند تا نهادهای مدافع حقوق بشر، دمکراسی و سکولاریزم صدای اعتراض شان برعلیه حکم اعدام توماج صالحی و دیگر زندانیان سیاسی را بطور موثری به حکام ایران رسانده، آنها را برای دست کشیدن از اعدام معترضین تحت فشار قرار دهند.    

درایران بیش از صد سال است که با استقرار رژیم حکومت کودتایی پهلوی در 1304 خورشیدی  کشتار نخبه های روشنفکر معترض شروع گردید. این برخورد جنایتکارانه با استقرار حکومت دینی مذهبی ولایی تا به امروز تدوام یافت. هردو حکومت ذکر شده در راه  دیکتاتوری و ایجاد اختناق از هر نوع شکنجه، جنایت و اعمال سیاست ضد مردمی کوتاهی نکردند. 

در اوایل سده بیستم ، زمان حکومت کودتایی پهلوی اول از ترکمنهای ایران حاجی خان اوغوزی فارغ التحصیل رشته حقوق در ترکیه و قربان محمد سیوری دانشجوی دانشکده افسری بخاطر اعتراض به تغییر نام شهر گرگان به گنبد قابوس و دادن نام گرگان به شهر استرباد و نیز تغییر نام سرزمین ترکمنها در استان گلستان کنونی به “دشت گرگان” در 1316 خورشیدی دستگیر ، وسپس اعدام کردند. از دیگر نواحی ایران افرادی چون دکتر تقی ارانی را به جرم ترویج دستاوردهای علم و دانش و آزادی خواهی در زندان رضا شاه با تزریق آمپول هوا بقتل رساندند. در زمان جکومت پهلوی دوم افرادی چون خسرو گلسرخی را که شاعر بود و شعر مردمی می سرود و اثر ادبی مردمی خلق می کرد بهمراه هنرمندی بنام کرامت الله دانشیان را در بیدادگاه نظامی به اعدام محکوم کرده تیرباران نمودند. 

رژیم ولایی کنونی که از زمان استقرار و تحکیم یافتن بدنبال ربودن و ترورکردن های متعدد از فعالین جنبش شورایی ترکمنصحرا و نیز فعالین مدنی سراسری چون نویسندگان و کشتار وسیع تعدادزیادی از زندانیان سیاسی وغیره، در سده ی بیست و یکم  نوبت را رساند به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی به جرم اجرای آهنگ های اعتراضی. ولی در دوران گسترش ارتباطات در دنیای مجازی، شرایط جهانی عوض شده رژیم با اعتراض گسترده ی چشمگیری در سطح جهان مواجه شده است. 

ما علت استقرار دو رژیم دیکتاتوری ایران هم بدنبال انقلاب مشروطیت وهم بدنبال انقلاب بهمن57 در سده ی بیست میلادی را ناشی از رقابت ابر قدرت ها در راه بهره گیری ها از تمایلاتی چون هژمونی طلبی ملیتی و قومیتی درایران چند ملیتی، چند زبانی و چند فرهنگی دانسته، راه نجات را در برقراری دمکراسی و برابری مردمان کشور بر محور منشور جهانی حقوق بشر و الحاقیه های آن می دانیم. 

پیروز بادر مبارزه در راه دمکراسی، برابری و آزادی 

پیروز باد انقلاب زن زندگی آزادی

سازمان فرهنگی وسیاسی ترکمنصحرا 

 هشتم اردیبهشت 1403 

27 آوریل 2024 

========= 

بیانیه سازمان فرهنگی وسیاسی ترکمنصحرا در رابطه با صدور حکم اعدام برای توماج صالحی

http://ilguji.blogspot.com/2024/04/blog-post_27.html

About The Author

Related posts

Leave a Reply