جمعه, 14 ژوئن, 2024

أقو گرک ، حاط گرک ، تورکمنچه مکتب گرک. روز جهانی زبان مادری گرامی باد!

هموطنان ایرانى

٢١ فورال روز جهانى زبان مادری را به تمامى شهروندان ایرانى، بویژه اتنیکهایی که از تحصیل و رشد و ترویج زبان مادری محروم هستند ، صمیمانه تبریک میگوییم. این روز به مانند روز زن و یا روز کارگر یاد آور  مبارزه  بر علیه تبعیض و نابرابرى میباشد که در کشور ما نیز نزدیک به بیش  از یک قرن ادامه دارد. سیاست  مملکت دارى حکومت هاى ایران  متاسفانه در یکصد سال گذشته بر پاشنه دو عنصر یک زبان یک نژاد و یا یک زبان یک مذهب میچرخد و هدفى جز محو هویت هاى ملى اتنیکهاى غیر فارس مستقر در فلات ایران را ندارد .

رضا شاه  بنیانگذار خاندان  پهلوى پس از اشغال تورکمن صحرا بلافاصله مدارس تورکمن زبان  را بست و تدریس به ان زبان را ممنوع اعلام کرده، مدارس فارسی زبان را اجباری کرد، تنها زبان فارسى در ادارات و مراکز تحصیلى رائج گردید.درست در ۴٠ سال پیش در آستانه سقوط نظام پهلوى تورکمن ها در تورکمن صحرا، کردستان، الأهواز ( خوزستان) و بلوچستان و آذربایجان  یکى از خواست ملى یعنى حق تحصیل بزبان مادری را مطرح کردند که بنوبه خود یکى از مهمترین انگیزه هاى شرکت در انقلاب بهمن بود و به یمن این تلاشها و فشارها بود که نظام تباهى بر أمده  از این انقلاب ، یا ناگزیر وَیَا به براى تزویر ماده ١۵ و ١٩ را در قانون اساسى خود گنجاند وتا به امروز از اجراى ان سرباز می زند.. رژیم حاکم در ایران در  طول۴٠سال عمر خود تمامى إمکانات دولتى و غیر دولتى را براى محو هویت هاى ملى تورکمن از انجمله فرهنگ وزبان تورکمنى بکار گرفته  و به منظور  محروم وبیگانه سازى  کودکان تورکمن از زبان مادری، انهم در شرایطی که مناطق فارس نشین با کمبود مهد کودک روبرو مى باشند، حتى در روستاهاى تورکمن صحرا به احداث کودکستان فارس زبان روى أورده است. وخانواده هاى بى بضاعت تورکمن را در برابر تغییر مذهب از سنى به شیعه ، مورد حمایت تأمین شغلى و مالى قرار میدهد و با پوشاندن لباس ملى تورکمنها ، انان را براى. انجام مراسم مذهبى روانه کربلا میکند.؛ اما  از طرفى دیگر کارگزاران این رژیم ضد بشرى نیک میدانند که در بطن  وزیر پوست جامعه جدالى أرام و سربزیر در جریان است  ، جدالى که  نیرویش با کنش . کاروان فرهنگى ، مدنى و سیاسى تورکمن بارور میشود و دوردى بى پایان براین کنشگران که از کوچکترین روزنه ها براى نجات هویت ملى تورکمن بهره جستند و مشعل حرکت ملى  و دمکراتیک تورکمن را هم چنان افروخته نگه میدارند

ما ضمن گرامیداشت روز جهانى زبان مادری بر این عقیده ایم که دیگر عمر رژیم اخوندى در ایران رو به پایان است و دیر نیست که انروزهایی که یک بار دیگر همگام با منادیان و پاسداران زبان و فرهنگ تورکمن در خیابانهاى گنبد، بندر تورکمن ، اق قالا، کومیش دفه ، ایدرویش و….. شعار أقو گرک ، حاط گرک، تورکمنچه مکتب گرک را سر دهیم.

به امید ان روزها

شوراى همبستگى تورکمن- ایران

About The Author

امید بایندری هستم، کنشگر حقوق تورکمن

Related posts