یکشنبه, 19 می, 2024

عثمان آخون عارفی، رئیس جمهور ترکمن صحرا

پرتره عثمان آخون عارفی که درکنگره ترکمنهای ایران بتاریخ 20مه 1924 برابر با 30.اردیبهشت 1303 رئیس جمهور ترکمن صحرا برگزیده شد.

About The Author

امید بایندری هستم، کنشگر حقوق تورکمن

Related posts